Specializări

Universitatea „Tomis” din Constanţa este una dintre cele mai tinere universităţi din România. A fost înfiinţată prin Hotărârea de Guvern nr. 676/18.07.2007. Universitatea pregăteşte economişti în facultăţi autorizate să funcţioneze începând cu anul 2007, în conformitate cu standardele europene stipulate în Convenției de la Bologna.

Cele trei specializări sunt de actualitate şi foarte utile pentru potenţialii studenţi în măsura în care aceştia se pot integra mai uşor pe piaţa muncii, iar diploma este recunoscută atât la nivel naţional și internaţional.

ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI, SERVICIILOR  este de mare utilitate în peisajul universitar constănţean, având în vedere caracterul turistic al litoralului Mării Negre. Această specializare conturează multiple perspective de dezvoltarre viitorului absolvent, deoarece înglobează acele discipline ale economiei care se află în continuă dezvoltare, ţinta finală fiind aceea de a deveni manager în turism, comerţ şi servicii.

ADMINISTRAREA AFACERILOR este o specializare modernă, de mare actualitate în universităţile de renume din întreaga lume. Ea este unică in Constanta. Absolventul acestei specializări învaţă să conducă firme, să întocmească planuri de afaceri şi poate să profeseze după absolvire în orice domeniu economic.

FINANŢE ȘI BANCI  este una dintre cele mai solicitate specializări, date fiind perspectivele de angajare după finalizarea studiilor. Un absolvent poate lucra în corpul de inspectori fiscali, instituţii publice, servicii financiar-contabile, de consiliere bancară şi de mediere, agenţii de impozite şi taxe, asigurări.

Obiectivul principal al instituţiei noastre este dezvoltarea şi implementarea unei Şcoli de Afaceri în sectorul privat, domeniu în care sistemul naţional de învăţământ nu are o tradiţie bogată, fiind la începuturile sale.

Universitatea Tomis oferă o educație de înaltă calitate cu ajutorul unui personal didactic tânăr, bine pregătit şi dornic de afirmare, cu numeroase participări la conferinţe şiinţiifice naţionale şi internaţionale.

Fisele disciplinelor