Regulamente / Metodologii / Proceduri

Regulamente:

R01 – Ed 1 Regulamentul_privind_organizarea si functionarea Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitati
R02 – Ed 1 Regulamentul privind organizarea si functionarea Consiliul Facultatii
R03 – Ed 1 Regulament privind organizarea si functionarea SENATului
R04 – Ed 1 Reg alegeri reprez in Consiliul facultatii
R05 – Ed 1 Regulamentul privind organizarea si functionarea Comisiei de etica
R06 – Ed 1 Regulamentul privind organizarea si functionare Consiliu administratie
R07 – Ed 1 Regulamentul privind organizare si Functionare Departament
R08 – Ed 1 Regulament privind organizarea si functionarea bibliotecii
R09 – Ed 1 Regulament privind activitatea de formare profesionala a studentilor
R10 – Ed 1 Regulament privind utilizarea retelei informatice din cadrul UTC
R11 – Ed 1 Regulament privind sistemul de credite ECTS
R12 – Ed 1 Regulament privind desfasurarea activitatii de tutoriat
R13 – Ed 1 Regulamentul_privind_initierea_aprobarea_monitorizarea_si_evaluarea
R14 – Ed 1 Regulament privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de licenta
R15 – Ed 1 Regulamentul privind evaluarea anuala a performantelor academice pentru mentinerea calitatii
R16 – Ed 1 Regulament privind regimul actelor de studii in UTC
R17 – Ed 1 Regulamentul privind alegerea membrilor structurilor de conducere si a functiilor de conducere
R18 – Ed 1 Regulament privind organizarea si desfasurarea practicii de specialitate
R19 – Ed 1 Regulament de evaluare multicriteriala
R20 – Ed 1 Regulament audit

Proceduri:

1Opis proceduri
PO01xx – Procedura privind monitirizarea si revizuirea periodica a programelor de studii
PO02xx -PRIVIND ELABORAREA Plan_Inv
PO03 xx- Procedura privind elaborarea, actualizarea si aprobarea FD si a CD
PO04xx – Procedura privind elaborarea statelor de functii ale personalului didactic din cadrul departamentelor UTC
PO05xx – Procedura privind desfasurarea cursurilor si seminariilor in UTC
PO06xx – Procedura privind evaluarea pe parcursul semestrului rezultatelor studentilor
PO07 xx- Procedura privind desfasurarea examenelor in UTC
PO08xx – Procedura privind evaluarea cadrelor didactice din cadrul UTC de catre studenti ed5
PO09 xx- Procedura privind evaluarea satisfactiei studentilor cu privire la mediul de invatare ed5
PO10xx – Procedura provind evaluarea colegiala a cadrelor didactice ed4
PO11xx – Procedura privind autoevaluarea cadrelor didactice (1)
PO12xx – Procedura privind evaluarea cadrelor didactice de catre managementul institutiei
PO13 xx- Procedura privind achizitia de lucrari de specialitate pentru biblioteca UTC
PO14xx – Procedura privind monitorizarea insertiei absolventilor pe piata muncii
PO15 xx- Procedura privind desfasurarea cursurilor on line
PO16 xx- Procedura de rezolvare a contestatiilor legate de examinarea si notarea studentilor
PO17 xx- Procedura privind organizarea si desfasurarea examene on line
PO18xx- Procedura privind activitatea de secretariat
PO19 xx- Procedura privind acordarea de burse
PO20 – Procedura privind achizitie fond de carte
xPO02xx -PRIVIND ELABORAREA Plan_Inv (1)
xPO04xx – Procedura privind elaborarea statelor de functii ale personalului didactic din cadrul departamentelor UTC (1)
xPO06xx – Procedura privind evaluarea pe parcursul semestrului rezultatelor studentilor (1)
xPO14xx – Procedura privind monitorizarea insertiei absolventilor pe piata muncii (1)