COMPONENTA CONSILIULUI FACULTATII UNIVERSITATEA TOMIS DIN CONSTANTA

Nr. crt.

Nume

Functia

1.      

Conf.univ.dr. Mocanu Nelu

Presedinte al Consiliului Facultatii – Decan

2.      

Conf.univ.dr. Popa Daniela

Vicepresedinte al Consiliului Facultatii  – Prodecan

3.      

Prof. univ. dr. Bocănete Paul

Președintele Universității și Președintele Consiliului de Administrație

4.      

Conf. univ. dr. Bocănete Oana

Rector

5.      

Conf. univ. dr. Boșneagu Romeo

Membru

6.      

Conf. univ. dr. Trașcă Elisabeta

Membru

7.      

Lect. univ. dr. Coca Carmen Elena

Membru

8.      

Lect. univ. dr. Dobrescu Georgeta Margareta

Membru

9.      

Lect. univ. dr. Golea Pompiliu

Membru

10.  

Lect. univ. dr. Ioniță Roxana Mihaela

Membru

11.  

Lect. univ. dr. Nenciu Daniela Simona

Membru

12.  

Lect. univ. dr. Sorescu Florin

Membru

13.  

Lect. univ. dr. Ionescu Ion

Membru