Economia Comerțului, Turismului, Serviciilor

ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI, ȘI SERVICIILOR

Economia Comerţului, Turismului, Serviciilor este de mare utilitate în peisajul universitar constănţean, având în vedere caracterul turistic al litoralului Mării Negre. Această specializare conturează multiple perspective de dezvoltarre viitorului absolvent, deoarece înglobează acele discipline ale economiei care se află în continuă dezvoltare, ţinta finală fiind aceea de a deveni manager în turism, comerţ şi servicii.

Pe baza pregătirii riguroase în domeniul comerțului, turismului și serviciilor, absolvenții acestei specializări vor dobândi cunoștințe teoretice și deprinderi practice care să le permită să coordoneze și să gestioneze eficient activitatea de comerț, turism și servicii, precum și inițierea unor afaceri în aceste domenii.

 Competenţele de specialitate pe care absolvenţii le vor dobândi în urma obţinerii diplomei de licenţă sunt:

–     cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor fundamentale de investigare şi prospectare specifice turismului şi comerţului;

–     însuşirea şi aprofundarea cunoştinţelor de strictă specialitate cum ar fi: managementul turismului şi serviciilor, strategia de dezvoltare durabilă a serviciilor, agroturismul, logistica întreprinderilor de comerţ şi turism, organizarea şi strategia dezvoltării unităţilor turistice;

–     cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea metodelor şi tehnicilor de evaluare şi certificare a calităţii produselor şi serviciilor;

–     formarea capacităţii de a dezvolta studii de oportunitate în contextul mediului economic pentru fundamentarea de politici publice în domeniul comerţului, turismului şi serviciilor;

–     cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea principiilor specifice managementului calităţii la nivel de organizaţie/de sistem şi de proces economic;

–     fundamentarea din punct de vedere comercial şi calitativ a deciziei de concepere, lansare pe piaţă de noi produse şi servicii.

 Programul de studii „Economia Comerţului, Turismului, Serviciilor ” pregătește specialiști, oameni de afaceri în domeniile menționate în vederea înființării și administrării organizațiilor de comerț, turism și servicii în condițiile economiei de piață fiind pregătiți să ocupe funcții în:

–     coordonare operațiuni în turism și servicii;

–     consultanță și logistică în turism;

–     catering și managementul calității în industria ospitalității;

–     consiliere în gestiunea economică, economia mediului, economie generală;

–     tehnica operațiunilor de comerț;

–     expertiză în comerț și marketing;

–     analiză și prognoză în turism și servicii;

–     turism rural și agroturism;

–     companii de transport;

–     organizații non-guvernamentale;

–     turism balnear, montan, litoral;

–     e-ticketing și sisteme informaționale în turism;

–     turismul de afaceri și evenimente;