DOCUMENTE CEAC

3.1 Manualul Calitatii UTC 2024 Vol 1

3.2 Manualul calitatii UTC 2024 Vol 2

3.3 Raportul anual de evalure interna a calitatii
Raport de calitate anual 2018 – 2019

Raport de calitate anual 2019 – 2020

3.4 Plan de imbunatatire a calitatii

3.5 Raport privind evaluarea satisfactiei studenentilor
Raport privind evaluarea satisfacției studenților 2018 – 2019

Raport privind evaluarea satisfacției studenților 2019 – 2020

Raport privind evaluarea satisfactiei studentilor 2020 – 2021

Raport privind evaluarea satisfacției studenților 2021 – 2022

Raport privind evaluarea satisfactiei studentilor 2022 – 2023

3.6 Raport autoevaluare programe studii
Raport ev.program studii AA 2018-2019

Raport ev.program studii AA 2019-2020

Raport ev.program studii AA 2020-2021

Raport ev.program studii AA 2021-2022

Raport ev.program studii AA 2022-2023
Raport evaluare studii ECTS 2018-2019

Raport evaluare studii ECTS 2019-2020

Raport evaluare studii ECTS 2020-2021

Raport evaluare studii ECTS 2021 – 2022

Raport evaluare studii ECTS 2022-2023
Raport autoevaluare studii FB 2018-2019

Raport autoevaluare studii FB 2019-2020

Raport autoevaluare studii FB 2020-2021

Raport autoevaluare studii FB 2021-2022

Raport autoevaluare studii FB 2022-2023

3.7 Evaluarea interna a programului de studii UTC
15 Evaluare interna a programelor de studii 2018 – 2019

15 Evaluare interna a programelor de studii 2019 – 2020

15 Evaluare interna a programelor de studii 2020 – 2021

15 Evaluare interna a programelor de studii 2021 – 2022

15 Evaluare interna a programelor de studii 2022 – 2023

Raport de calitate anual 2020 – 2021

Raport de calitate anual 2021 – 2022

Raport de calitate anual 2022 – 2023

3.8 Politica in domeniul calitatii 2023

3.9 Obiectivele in domeniul calitatii
Obiective MC 2019

Obiective MC 2020

Obiective MC 2021

Obiective MC 2022

Obiective MC 2023

3.10 Strategii de îmbunătățire a calității 2022

3.11 Standarde politci și practici de asigurare a calitatii

3.12 Atributii si responsabilități – calitate

3.13 Analiza prezentei studentilor la examene
Analiza prezentei studentilor la examene 2019-2020

Analiza prezentei studentilor la examene 2020-2021

Analiza prezentei studentilor la examene 2018-2019

Analiza prezentei studentilor la examene 2021-2022

Analiza prezentei studentilor la examene 2022-2023

3.14 Raport evaluare multicriteriala
Raport evaluare multicriteriala 2018-2019

Raport evaluare multicriteriala 2019-2020

Raport evaluare multicriteriala 2020-2021

Raport evaluare multicriteriala 2021-2022

Raport evaluare multicriteriala 2022-2023

3.15 Plan operational 2022-2023

3.16 Plan strategic ptr.asigurarea calitati 2020-2024

3.17 Plan de dezvoltare instituționala 2021-2025

3.18 Plan audit
31 Plan de audit al calitatii 2018-2019

31 Plan de audit al calitatii 2019-2020

31 Plan de audit al calitatii 2020 – 2021

31 Plan de audit al calitatii 2021-2022

31 Plan de audit al calitatii 2022 – 2023

3.18 Politici si practici de auditare interna

3.18.2 Rapoarte audit intern al calitatii
Raport de audit intern UTC 2018- 2019

Raport de audit intern UTC 2019-2020

Raport de audit intern UTC 2020-2021

Raport de audit intern UTC 2021- 2022

Raport de audit intern UTC 2022-2023

3.19 Proceduri Operationale 2024
1Opis proceduri

PO01xx – Procedura privind monitirizarea si revizuirea periodica a programelor de studii

PO02xx -PRIVIND ELABORAREA Plan_Inv

PO03 xx- Procedura privind elaborarea, actualizarea si aprobarea FD si a CD

PO04xx – Procedura privind elaborarea statelor de functii ale personalului didactic din cadrul departamentelor UTC

PO05xx – Procedura privind desfasurarea cursurilor si seminariilor in UTC

PO06xx – Procedura privind evaluarea pe parcursul semestrului rezultatelor studentilor

PO07 xx- Procedura privind desfasurarea examenelor in UTC

PO08xx – Procedura privind evaluarea cadrelor didactice din cadrul UTC de catre studenti

PO09 xx- Procedura privind evaluarea satisfactiei studentilor cu privire la mediul de invatare

PO10xx – Procedura provind evaluarea colegiala a cadrelor didactice

PO11xx – Procedura privind autoevaluarea cadrelor didactice (1)

PO12xx – Procedura privind evaluarea cadrelor didactice de catre managementul institutiei

PO13 xx- Procedura privind achizitia de lucrari de specialitate pentru biblioteca UTC

PO14xx – Procedura privind monitorizarea insertiei absolventilor pe piata muncii

PO15 xx- Procedura privind desfasurarea cursurilor on line

PO16 xx- Procedura de rezolvare a contestatiilor legate de examinarea si notarea studentilor

PO17 xx- Procedura privind organizarea si desfasurarea examene on line

PO18xx- Procedura privind activitatea de secretariat

PO19 xx- Procedura privind acordarea de burse

PO20 – Procedura privind achizitie fond de carte

xPO02xx -PRIVIND ELABORAREA Plan_Inv (1)

xPO04xx – Procedura privind elaborarea statelor de functii ale personalului didactic din cadrul departamentelor UTC (1)

xPO06xx – Procedura privind evaluarea pe parcursul semestrului rezultatelor studentilor (1)

xPO14xx – Procedura privind monitorizarea insertiei absolventilor pe piata muncii (1)

3.20 Regulamente 2024
Opis Regulamente[5718]

R01 – Ed 1 Regulamentul_privind_organizarea si functionarea Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitati[5719]

R01 – Ed 2 Regulamentul_privind_organizarea si functionarea Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitati[5720]

R02 – Ed 1 Regulamentul privind organizarea si functionarea Consiliul Facultatii[5721]

R03 – Ed 1 Regulament privind organizarea si functionarea SENATului[5722]

R04 – Ed 1 Reg alegeri reprez in Consiliul facultatii[5723]

R05 – Ed 1 Regulamentul privind organizarea si functionarea Comisiei de etica[5724].docx

R05 – Ed 1 Regulamentul privind organizarea si functionarea Comisiei de etica[5724]

R06 – Ed 1 Regulamentul privind organizarea si functionare Consiliu administratie[5725]

R07 – Ed 1 Regulamentul privind organizare si Functionare Departament (1)[5726]

R08 – Ed 1 Regulament privind organizarea si functionarea bibliotecii[5727]

R09 – Ed 1 Regulament privind activitatea de formare profesionala a studentilor[5728]

R10 – Ed 1 Regulament privind utilizarea retelei informatice din cadrul UTC (1)[5729]

R11 – Ed 1 Regulament privind sistemul de credite ECTS (1)[5730]

R12 – Ed 1 Regulament privind desfasurarea activitatii de tutoriat[5731]

R13 – Ed 1 Regulamentul_privind_initierea_aprobarea_monitorizarea_si_evaluarea[5731]

R14 – Ed 1 Regulament privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de licenta[5733]

R15 – Ed 1 Regulamentul privind evaluarea anuala a performantelor academice pentru mentinerea calitatii de t[5734]

R16 – Ed 1 Regulament privind regimul actelor de studii in UTC[5735]

R17 – Ed 1 Regulamentul privind alegerea membrilor structurilor de conducere si a functiilor de conducere in[5736]

R18 – Ed 1 Regulament privind organizarea si desfasurarea practicii de specialitate [5737]

R19 – Ed 1 Regulament de evaluare multicriteriala[5738]

R20 – Ed 1 Regulament audit[5739]

3.21 Metodologii 2024
M01 – Metodologia privind desfasurarea admiterii in ciclul de studii universitare de licenta

M02 – Metodologie ocupare posturi vacante

M03 – Metodologia-de-promovare-in-cariera-didactica

M04 – Metodologie menținerea calității de titular 65 ani

M05 – Metodologie privind alegerea decanului

M06 – Metodologia privind avizarea selectia recrutarea Rectorului UTC

M07 – Metodologie _CCOC-UTC

Opis Metodologii