Cercetare

Cercetarea stiintifica este o componenta fundamentala a activitatii Universitatii, este criteriul fundamental de evaluare a calificarii si performantelor academice. Ea sta la temelia instruirii si constituie obligatia de baza a fuecarui cadru didactic.
In virtutea libertatii academic, Universitatea Tomis din Constanta asigura conditiile organizatorice si material precum si cadrul juridic necesar membrilor comunitatii academic pentru a efectua cercetare stiintifica in domeniul competentei profesionale atestate, in conceptia proprie, cu conditia obtinerii unor rezultate validate prin tematica, valoare, originalitate, eficienta si aport sonsistent la realizarea obiectivelor generale ale Universitatii.

Misiunea Universitatii TOMIS din Constanta este de a genera si de a transfera cunoastere catre societate prin:

 • Formare initiala si continua la nivel universitar, in scopul dezvoltarii personale, al insertiei profesionale a individului si al satisfacerii nevoii de competenta a mediului socio-economic;
 • Cercetare stiintifica, dezvoltare, inovare si transfer tehnologic, prin creatie individuala si colectiva, in domeniul stiintelor economice, precum si valorificarea si diseminarea rezultatelor acestora.

Misiunea Universitatii Tomis din Constanta implica asumarea unei responsabilitati publice si trebuie sa aiba in vedere patru conditii:

 • Nevoia si cererea sociala a acestui segment al economiei nationale, ca si ale altor domenii ce intra sub incidenta sistemului de pregatire preconizat;
 • Competenta institutiei si raspunsul ei fata de cererea sociala;
 • Responsabilitatea fata de segmental economic ce solicita pregatirea, necesita si absoarbe cadrele pe care le pregatim;
 • Responsabilitatea publica fata de increderea pe care o acorda cei ce solicita pregatirea superioara prin sistemul pe care noi il propunem.

Obiectivele majore urmarite a fi realizate de conducerea Universitatii Tomis sunt:

 • Formarea de intelectuali cu pregatire fundamental si de specialitate la nivelul cerintelor contemporrane, cu aptitudini si competente in activitatea de cercetare;
 • Perfectionarea continua a programelor analitice si alinierea lor la standardele de invatamant occidental;
 • Recrutarea unui personal didactic competitive si perfectionarea continua a acestuia, crearea stimulentelor pentru dezvoltarea lui profesionala;
 • Integrarea in sistemul European de invatamant superior pe calea unor relatii institutionale directe;
 • Organizarea permanenta de sesiuni stiintifice, simpozioane, colocvii, cu invitati din tara si strainatate;
 • Realizarea unei baze material modern, cu spatii didactice, laboratoare si dotari la nivelul exigentelor academic actuale.

Universitatea isi propune sa participle la dezvoltarea stiintei romanesti si a celei universal prin desfasurarea de activitati stiintifice ce urmaresc sa contribuie la progresul cunoasterii, sa ridice nivelul calificarii stiintifice in societate, sa ofere solutii pentru modernizarea societatii, sa militeze pentru interdisciplinaritate in conceperea si desfasurarea procesului de invatamant, sa puna accent pe acele specializari care raspund mai bine necesitatilor actuale si viitoare a Romaniei.

Pornind de la aceste conditii si obiective, Universitatea Tomis din Constanta se defineste drept o institutie de invatamant superior si de cercetare, cu o structura distinct profilata, ca o alternativa la invatamantul superior de stat, al carei scop primordial este pregatirea cadrelor si specialistilor nevesari conducerii si organizarii sectorului economico-social, al intreprinderilor mici si mijlocii, precum si altor domenii de activitate.

MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE