MINSIUNEA ȘI VIZIUNEA FUNDAȚIEI ”GAUDEAMUS” – UNIVERSITATEA ”TOMIS” DIN CONSTANȚA

Misiunea Fundației Gaudeamus – Universitatea „Tomisˮ din Constanța constă în crearea unui mediu de învăţare şi cercetare inovativ, în acord cu valorile umaniste, cu scopul de a forma specialiști capabili să susțină progresul economic și social.

Asigurarea calității în activitatea didactică și de cercetare științifică constituie preocuparea și responsabilitatea de bază a universității. Scopul real al acestui proces este ca absolvenții F.G. – U.T.C. să dobândească cunoștințe și competențe profesionale și transversale necesare în cariera profesională.

Elementele de specificitate și oportunitate care contribuie la realizarea misiunii Universității şi care o individualizează în sistemul educaţional naţional al învăţământului superior sunt:

 1. respectarea valorilor profesionale;
 2. asigurarea calității în educație și cercetare prin îmbinarea armonioasă a tradiției cu modernitatea;
 3. încurajarea dezvoltării personale și spirituale a membrilor comunității academice;
 4. implicarea în soluționarea problemelor societății;
 5. transparența și eficiența în comunicarea internă și externă.

Misiunea Fundației „Gaudeamus” – Universitatea „Tomis” din Constanța constă în satisfacerea cerinţelor de competenţă ale mediului social, prin asigurarea formării profesionale superioare, de nivel universitar. Purtătoare de valori fundamentale, misiunea reflectă, totodată, preocuparea pentru viitorul societăţii, prin trasarea direcţiilor de dezvoltare ale acesteia în plan local, regional, naţional, internaţional. De asemenea, această misiune se reflectă în transferul de cunoaștere prin:

 1. formare inițială și continuă la nivelul universitar în scopul dezvoltării personale al inserției profesionale a individului și al satisfacerii nevoiii de competență a mediului socio-economic;
 2. cercetare științifică, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic prin creație individuală și colectivă în domeniul științelor economice, precum și valorificarea și diseminarea rezultatelor acestora.

Misiunea asumată de F.G.-U.T.C. individualizează instituţia în sistemul naţional de învăţământ superior prin claritate, distincţie şi specificitate. F.G.-U.T.C. este o instituţie de învăţământ superior particular şi de cercetare ştiinţifică liberă, deschisă mediului academic şi de afaceri.

Conform misiunii sale, F.G.-U.T.C.  se constituie ca centru de promovare şi dezvoltare a ştiinţei, cercetării şi culturii.

Viziunea F.G.-U.T.C. se concentrează pe competitivitate şi responsabilitate socială. F.G.-U.T.C.  este centrată pe educaţie şi cercetare şi promovează dezvoltarea durabilă în beneficiul comunităţii naţionale şi internaţionale. Valorile asociate misiunii F.G.-U.T.C.  sunt: transparenţa, performanţa, spiritul de echipă, echitatea, recunoaşterea meritelor, etica, deschiderea către comunitate etc.

Fondarea şi evoluţia F.G.-U.T.C. este una dintre dovezile cele mai grăitoare ale eficienţei iniţiativei particulare. Întregul proces didactic şi de cercetare ştiinţifică a fost gândit şi pus în practică potrivit cerinţelor pieţei muncii.

Obiectivul strategic al universităţii este de a deveni o puternică bază de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică, cu scopul de a asigura pregătirea specialiştilor pentru domeniul economic.

Misiunea Universității „Tomis” din Constanța implică asumarea unei responsabilități publice şi are în vedere patru aspecte:

 • nevoia și cererea socială a acestui segment al economiei constănțene, cât și ale altor domenii ce intră sub incidența sistemului de pregătire preconizat;
 • competența instituției și răspunsul ei față de cererea socială;
 • responsabilitatea față de segmentul economic ce solicită perfecționarea continuă a absolvenților pe care îi pregătim pregătim;
 • responsabilitatea publică față de încrederea pe care o acordă cei ce solicită pregătirea superioară prin sistemul pe care noi îl propunem.

Universitatea Tomis oferă o educație de înaltă calitate cu ajutorul unui personal didactic tânăr, bine pregătit şi dornic de afirmare, cu numeroase participări la conferințe științifice naționale și internaționale.

Prin reafirmarea constantă a valorilor culturale și morale ale societăţii deschise și a importanţei fundamentale a cunoașterii, Fundația” Gaudeamus” – Universitatea” Tomis” din Constanța înţelege să îndeplinească un rol esenţial în formarea profesioniștilor și a elitelor societăţii de mâine.