Decizie nr. 236 din 01.08.2023

Având în vedere ZF. G. nr. 676 din 18.07.2007, documentul de înființare a Universității “Tomis” din Constanta
Având în vedere Hotărârea Senatului Universității din 16.11.2020 de numire in functia de rector a doamnei Conf. univ. dr. OANA BOCANETE

Rectorul Universității “Tomis” din Constanta
DECIDE:

Art.1. Se aprobă taxele de studiu stabilite de Consiliul de Administrație pentru anul universitar 2023-2024:

a. Taxa de școlarizare pentru specializarea Administrarea Afacerilor:

  • Anul I: 3.500 lei
  • Anul II: 3.600 lei
  • Anul III: 3.700 lei

b. Taxa de școlarizare pentru specializarea Finanțe și Bănci:

  • Anul I: 3.500 lei
  • Anul II: 3.600 lei
  • Anul III: 3.700 lei

c. Taxa de școlarizare pentru specializarea Economie Comerțului, Turismului și Serviciilor:

  • Anul I: 3.500 lei
  • Anul II: 3.600 lei
  • Anul III: 3.700 lei

Art.2. Se modifică cuantumul taxelor pentru serviciile universitare, după cum urmează:

a. Înmatricularea la continuarea studiilor (pe bază de puncte de credit) sau la alte universități/speciaizări: 300 lei

b. Retrimiterile în cadrul universității: 150 lei

c. Marcaje noi: 100 lei

d. Taxa pentru susținerea diferențelor: 100 lei

e. Taxa de restanță: 100 lei

f. Taxa de înscriere: 250 lei

g. Taxa pentru eliberarea situației școlare: 100 lei

h. Taxa pentru eliberarea adeverinței de student: 20 lei

i. Taxa pentru eliberarea adeverinței de autenticitate suplimentară: 100 lei

j. Taxa pentru eliberarea adeverinței speciale (note, medii etc.): 30 lei

k. Taxa de arhivare pentru promoțiile anterioare anului 2020: 50 lei