ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII TOMIS DIN CONSTANȚA ANUL UNIVERSITAR 2023 – 2024

  • Diplomă de bacalaureat în original și copie legalizată (sau adeverintă pentru cei care au susținut examenul de bacalaureat în sesiunea iulie 2023)
  • Copie legalizată după certificatul de naștere
  • Copie legalizată după certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
  • Copie după cartea de identitate
  • Adeverință medicală eliberată de către medicul de familie
  • 4 fotografii format 3/4
  • Dosar plic
  • Chitanță care să ateste achitarea taxei de înscriere în valoare de 250 lei.
  • TAXA AN I – 3500 RON

 

Taxa de înscriere se poate achita în contul deschis la FIRST BANK SA

RO81 PIRB  1401 7464 9200 1000 – monedă RON