Administrarea Afacerilor

ADMINISTRAREA AFACERILOR

Administrarea Afacerilor este o specializare modernă, de mare actualitate în universităţile de renume din întreaga lume. Ea este unică in Constanta. Absolventul acestei specializări învaţă să conducă firme, să întocmească planuri de afaceri şi poate să profeseze după absolvire în orice domeniu economic

Studenţii de la specializarea Administrarea Afacerilor devin licenţiaţi în Ştiinţe Economice şi vor putea lucra în calitate de economişti în orice domeniu al pieţei muncii.

Misiunea şi obiectivul fundamental al specializării „Administrarea afacerilor” este abordarea specifică şi interdisciplinară a tuturor acestor domenii de activitate astfel ca absolvenţii acestei specializări să înţeleagă ansamblul domeniului de business şi să se poată integra cu succes în activităţi concrete din domeniu.

Cursurile specializării „Administrarea afacerilor” au ca scop formarea aptitudinilor, abilitaţilor si deprinderilor specifice gestionarii afacerilor din toate domeniile economice, domenii care se află într-un permanent proces de transformare şi adaptare la mecanismele pieţelor europene şi internaţionale.

Competenţele generale din cadrul specializării se bazează pe abilitatea de analiză şi sinteză a fenomenelor economice, pe cunoştinţe de bază necesare profesiei de economist, pe capacitatea de înţelegere a mecanismelor economiei de piaţă, pe capacitatea de a soluţiona probleme economice şi de a se adapta la procesul de integrare europeană, pe formarea unei gândiri logice şi dezvoltarea de aptitudini manageriale etc.

Competenţele profesionale în cadrul specializării se bazează pe capacitatea de decizie ca agent economic, de lucru în context internaţional, pe capacitatea de a fi creativ în domeniul pieţei afacerilor şi de a transpune în practică elementele teoretice dobândite, pe abilităţi de a gestiona timpul, riscul şi resursele economice etc.

Absolvirea Facultăţii de Administrarea Afacerilor oferă multiple posibilităţi de a dezvolta o carieră profesională în: bănci, societăţi de servicii de investiţii financiare, consultanţă de plasament pe piaţa de capital, iniţierea şi dezvoltarea de afaceri personale, burse de mărfuri, contabilitate, marketingul produselor şi serviciilor alimentare, gestiunea afacerilor agro-alimentare, învăţământ liceal, postliceal şi universitar, mass-media, instituţii de asigurări de bunuri şi personal, agenţii guvernamentale, organisme financiare publice, centrale şi locale, analiza sistemelor informaţionale, administrarea de reţele şi baze de date, crearea de site-uri Web, managementul resurselor umane, management strategic, relaţii publice, marketing industrial, marketingul serviciilor, promovare vânzări, marketing antreprenorial, marketing strategic, societăţi de asigurări şi reasigurări naţionale şi internaţionale, direcţii sau compartimente de relaţii internaţionale, reprezentanţe comerciale ale firmelor în străinătate, agenţii specializate de cercetare a pieţelor internaţionale, firme multinaţionale, agenţii de voiaj şi agenţii de turism, întreprinderi de servicii (transporturi, poştă, administraţie publică).